Health Videos

Anxiety

Kebimbangan atau anxiety adalah emosi yang normal dan sebenarnya sihat. Walau bagaimanapun, apabila seseorang secara kerap merasakan tahap kegelisahan yang tidak seimbang, ia mungkin menjadi gangguan dari segi perubatan. Gangguan anxiety ini mengubah cara seseorang memproses emosi dan tingkah laku, juga akan menyebabkan gejala fizikal. […]